2017-11-23 08:34 #0 av: Hardheim

Ebba och Elin är systrar födda under början av 2017. De är köpta  från en uppfödare i Holland och vackert pied-tecknade. De saknar stamtavla. De är tama och sociala, hoppar gärna upp i handen eller knät, kommer på inkallning och hoppar in i buren på kommando. 

Jag har inte längre möjlighet att ge tjejerna tillgång till daglig utevistelse. Efter ett fåtal dagar utvecklade en av dem stereotypt beteende med gallerbitning. Jag har provat "allt" för att aktivera dem (toarullar, olika former av födosök, grenar, ommöblering i buren osv) med beteendet blir snarare värre än bättre. Situationen har blivit ohållbar för både mig och djuren och jag är förtvivlad över att mina tjejer har blivit så frustrerade!

Ebba och Elin bor i Skåne och omplaceras med eller utan bur (Savic Royal Suite 95 double). De söker ett seriöst, varaktigt hem hos någon med tidigare vana av degus.